Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /www/doc/www.goldona.cz/www/libs/Nette/loader.php on line 28
Goldona IDS consulting

Motto společnosti: „S námi budete nejlepší“


Vize a poslání společnosti


Napomáhat společnostem a úřadům k zefektivnění, optimalizaci a efektivnímu fungování. Přispívat k udržení vaší společnosti na vysoké pozici na trhu a pomoci Vám pružně reagovat na soudobé trendy modernizace, elektronizace a automatizace vašich procesů a napomáhat ke zprůhlednění, transparentnosti i efektivitě organizacím ve státní správě a samosprávě. Všem společnostem a úřadům chceme pomoci hledat synergické efekty a potenciály úspor  snižováním provozní náročnosti vnitřních procesů, zaváděním důsledného nákladového controllingu dle metodiky ABC Costing, zaváděním procesního řízení, měření procesů a důsledným uplatňováním projektového řízení změn. K zakázkám přistupujeme svědomitě a pečlivě za využití certifikovaných metod projektového a procesního řízení.