AXON iVY BPM Suite

AXON iVY BPM Suite (Xpert.ivy BPM Suite) - plnohodnotný nástroj na podporu celého životního cyklu procesního řízení.

Životní cyklus procesního řízení
AXON iVY BPM Suite je ucelený nástroj na podporu anylýzy, optimalizace, návrhu a automatizece procesů. Tento nástroj pokrývá všechny disciplíny procesního řízení (BPM) v rámci jednotné platformy. Suite zahrnuje podporu od modelování procesů, přes publikování procesů a řízení změn procesů (Governanace) až po implementaci automatizace procesů, pomocí které lze integrovat potřeby pracovníků a možnosti IT systémů včetně měření a monitorován výkonnosti jednotlivých procesů.
Životní cyklus procesního řízení lze rozdělit na dvě části:
Profesionální BPM
V rámci Profesionálního BPM může organizace transparentně a cíleně modelovat a publikovat svoje procesy, může vyhodnocovat a provádět optimalizaci procesů za účelem jejich zefektivnění. Za tímto účelem produkt AXON iVY BPM Suite nabízí tyto moduly: Technické BPM
V dnešní době jsou organizace pod stále větším konkurenčním tlakem. Z tohoto důvodu jsou nuceny průběžně optimalizovat své procesy a poskytovat flexibilní podporu procesů prostřednictvím jejich automatizace. Technické BPM ulehčuje pracovníkům organizace od manuální opakující se práce, eliminuje nespojitosti a uzavírá mezery v procesech. Na podporu Technického BPM produkt AXON iVY BPM Suite nabízí tyto moduly:
Podrobnější informace o jednotlivých modulech jsou uvedeny v brožuře na následujícím odkazu:
http://www.axonivy.com/worldwide/resources/media/show/314-axon-ivy-the-comprehensive-business-process-management-suite/