AXON iVY BPM Suite

AXON iVY BPM Suite (dříve Xpert.ivy BPM Suite) - je plnohodnotný BPM nástroj na podporu celého životního cyklu procesního řízení, který byl v roce 2016 pozitivně hodnocen společností Gartner a zařazen do magického kvadrantu (Gartner's Magic Quadrant report) v kategorii iBPMS nástrojů. Kompletní report je dostupný na webových stránkách společnosti AXON IVY http://www.axonivy.com/worldwide/gartner-report/. Na základě tohoto hodnocení je zřetelný posun požadavků na BPMS nástroje od prostého modelovnání procesů k nástrojům na automatizaci wokflow a digitalizaci procesů v organizaci. Gartner ve svém hodnocení Axon iVY BPMS především vyzdvihuje snadnost použití tohoto nástroje, nejlepší orchestraci procesů a interactivních úkolů (human taks) a nabízené řešení v oblasti nestruktorovaných procesů, které přináší excelentní možnosti pro řešení adaptivního / dynamického řízení případů (ACM - Adaptive Case Management). Velmi důležité je zmínit, že AXON iVY BPMS jako jediný BPMS nástroj nabízí nativní standardizované prostředí pro automatizaci procesů na mobilních zařízeních i bez on-line přístupu na procesní server (tzv. "off-line" mód). Více detailů o Axon.ivy Mobile Application včetně vzorového řešení je dostupné zde http://ivymobile.work/home/.

Pro zájemce o AXON iVY BPMS nástroje je zdarma dostupná zkušební (trial) verze produktů AXON iVY Designer a Engine zde http://developer.axonivy.com/download/. Vyzkoušení ostatních nástrojů AXON iVY BPMS je možné dohodnout zde http://goldona.cz/cz/kontakt.  

Životní cyklus procesního řízení 
AXON iVY BPM Suite je ucelený nástroj na podporu anylýzy, optimalizace, návrhu a automatizece procesů. Tento nástroj pokrývá všechny disciplíny procesního řízení (BPM) v rámci jednotné platformy. Suite zahrnuje podporu od modelování procesů, přes publikování procesů a řízení změn procesů (Governanace) až po implementaci automatizace procesů, pomocí které lze integrovat potřeby pracovníků a možnosti IT systémů včetně měření a monitorován výkonnosti jednotlivých procesů. Životní cyklus procesního řízení lze rozdělit na dvě části:
Profesionální BPM
V rámci Profesionálního BPM může organizace transparentně a cíleně modelovat a publikovat svoje procesy, může vyhodnocovat a provádět optimalizaci procesů za účelem jejich zefektivnění. Za tímto účelem produkt AXON iVY BPM Suite nabízí tyto moduly: Technické BPM
V dnešní době jsou organizace pod stále větším konkurenčním tlakem. Z tohoto důvodu jsou nuceny průběžně optimalizovat své procesy a poskytovat flexibilní podporu procesů prostřednictvím jejich automatizace. Technické BPM ulehčuje pracovníkům organizace od manuální opakující se práce, eliminuje nespojitosti a uzavírá mezery v procesech. Na podporu Technického BPM produkt AXON iVY BPM Suite nabízí tyto moduly:
Podrobnější informace o jednotlivých modulech jsou uvedeny v brožuře na následujícím odkazu:
http://www.axonivy.com/worldwide/resources/media/show/314-axon-ivy-the-comprehensive-business-process-management-suite/