Unie filmových distributorů

Unie filmových distributorů (UFD) je zájmovým sdružením filmových distribuční společností, které prosazuje jejich zájmy v oblasti filmového průmyslu. Společnost Goldona s.r.o. poskytuje UFD komplexní služby v oblasti ekonomického a účetního poradenství. Společnost Goldona dlouhodobě poskytuje společnosti UFD veškeré služby související s externím vedením účetnictví a s vedením veškerých mzdových agend, zpracovává daňová přiznání k DPH i roční závěrky a daňová přiznání právnických osob včetně všech příloh a náležitostí.