Řízení řizik / Interní kontrolní systém

Vnitřní controlní systém a řízen rizik na celopodnikové úrovni (ERM - Enterprise Risk Management)
Bude doplněno
viz.: http://goldona.cz/en/ics