Metasonic Suite

Procesní řízení (BPM) nemusí být komplikované!

Pomocí pouhých 5 symbolů můžete vytvořit procesní aplikaci, provést změnu na chodu a spustit ji na vašem portálu - vše během okamžiku.

Metasonic ® Suite je platforma pro dynamické procesní aplikace s cílem učinit vaše procesní řízení nejefektivnější v porovnání s globální konkurencí.

Samozřejmě, mnoho tradičních BPM nástrojů mají za cíl udělat podniky efektivnější, účinnější a agilní - jedním slovem, lepší. Rozdíl je však v tom, že Metasonic ® Suite nabízí jednoduchost a dostane vás k vašemu cíli mnohem rychleji!

Metasonic ® Suite je založen na „předmětně orientovaném“ řízení podnikových procesů (S-BPM). S-BPM je zaměřena na komunikaci nebo interakci mezi účastníky, se zaměřením na velmi důležitý aspekt organizační kultury vaší společnosti.

Procesy jsou formou organizace, a organizace odpovídá komunikaci. Pouze tímto způsobem lze procesy modelovat smysluplně, 1:1 odpovídající skutečnosti, v jednom modelu, který slouží jak pro obchodní, tak pro IT pohled na organizaci.

To dává každému uživateli možnost přejít od procesu k aplikaci v pouhých třech krocích:

1. Modelovat

Každý uživatel namodeluje své procesy a definuje služby, které potřebuje pro efektivní dokončení svých úkolů. Ty pak mohou být interaktivně ověřeny na webové platformě a v případě potřeby jemně doladěny - bez jakéhokoli programování.

2. Integrovat

Uživatel pak jednoduše připojí své procesní modely - tj. optimální popis svého postupu - se stávajícími IT aplikacemi a integruje je do ostatních procesních modelů organizace.

3. Spustit

Zaměstnanci vykonávají své procesy přesně tak, jak byly namodelovány podle skutečnosti. To znamená, že popis procesu automaticky generuje spustitelnou aplikaci pro řízení pracovního postupu. Zaměstnanci jsou na portálu krok za krokem vedeni skrz úkol, který má být dokončen v souladu s nastavenými pravidly.

Pouze s Metasonic ® Suite lze procesy modelovat smysluplně tak, aby  1:1 odpovídaly skutečnosti a v jednom modelu, který slouží jak pro obchodní, tak pro IT pohled na organizaci. Toho dosáhneme pomocí „předmětně orientované“ metody, která klade důraz na zaměstnance a jejich komunikaci. Jednoduchost a flexibilita procesu si získá jakéhokoli uživatele, který se bude vyjadřovat modelem jen s 5-ti symboly v jazyce, kterému rozumí jak procesní oddělení, tak oddělení IT.

Metasonic® Suite obsahuje následující komponenty:

 

Logo Metasonic® Base Metasonic® Base
(administrace)
 
Logo Metasonic® Build Metasonic® Build
(návrh komponent procesního modelu)
 
Logo Metasonic® Proof Metasonic® Proof
(validace komponent procesního modelu)
 
Logo Metasonic® Flow Metasonic® Flow
(vykonávání komponent procesu)