Profil společnosti

Společnost Goldona s.r.o. je dynamická a agilní poradenská a konzultační společnost s ryze českou majetkovou účastí. Společnost se zaměřuje na poskytování služeb s vysokou přidanou hodnotou v oblasti zavádění procesního a strategického řízení v organizaci, provádění procesních analýz, optimalizace a zvyšování efektivity procesů, automatizace a integrace procesů, implementace nových organizačních struktur apod. Zároveň společnost poskytuje drobným a středním společnostem a podnikatelům (právnickým i fyzickým osobám) ekonomické, účetní a daňové poradenství včetně vedení mzdových a personálních agend, daňové evidence a účetnictví.

Společnost v oblasti procesních analýz, návrhu a optimalizace navazuje na činnost a postupy společnosti IDS Scheer a její působení v České republice. Společnost Goldona pokrývá celé území České republiky a prostřednictvím zahraničních spolupracujících partnerů se snažíme postupně pronikat na zahraniční trh. Při realizaci projektů využíváme bohaté zkušenosti z několikaletého působení našich pracovníků ve významných ICT společnostech EDS / Hewlett Packard, A.T,Kearney, DHL IT Services, IDS Scheer, Metasonic, Software AG a další. K realizaci našich zakázek a projektů používáme softwarové nástroje těchto firem, jako jsou nástroje Metasonic, ARIS, webMethods a další. Jsme certifikováni na soudobé projektové metodiky, přičemž klademe důraz na uplatňování postupů podle metodiky PMI® nebo podle PRINCE2®.

V oblasti ekonomického, účetního a daňového poradenství spolupracujeme s různými společnostmi zaměřenými na oblast účetnictví, mzdovou problematiku a daňové poradenství. K realizaci požadavků klientů používáme SW nástroje firem Ainex, Pohoda, Účto a další. 

V oblasti procesního řízení se zaměřujeme na tyto segmenty klientů:

V oblasti ekonomického a účetního poradenství se zaměřujeme na tyto typy klientů: