Ministerstvo financí ČR

Ministerstvo financí již od roku 2004 používá postupy procesního řízení v rámci různých analýz, studií a návrhů organizačních změn týkajících se resortu MF. Firma Goldona s.r.o. pomáhala v rámci své konzultační činnosti využívat prostředky procesního řízení a prostředky měření výkonnosti procesů k naplnění cíle transparentní a efektivní státní správa. Konkrétně se pracovníci společnosti Goldona s.r.o. podíleli na realizaci projektu Studie proveditelnosti JIM, kde spolupracovali na zajištění kontroly kvality výstupů tohoto projektu a zajišťovala školení pracovníků MF ČR v problematice procesního řízení. Dále se pracovníci společnosti Goldona podíleli na přípravě projektu Reforma kontrolních a dohledových procesů a na řízení kvality dodávky výstupů tohoto projektu.