Bonita BPM

Bonita BPM - Open Source nástroj modelování a automatizace procesů
Bonita BPM je open Source BPM sada nástrojů zaměřená na vytvoření grafického návrhu procesů (řetězce činností vykonávaných určitou osobou nebo zařízením - subjektem) a umožňující jeho následné „spuštění“ ve formě automatizovaného běhu činností (workflow). Bonita BPM umožňuje velmi rychle popisovat, navrhovat a provozovat pracovní procesy z pohledu subjektů, které v rámci těchto pracovních procesů vykonávají činnosti. Tento přístup velmi zjednodušuje a usnadňuje návrh automatizace běhu procesů a v řádu několik desítek minut až hodin je tak možné navrhnout a „spustit“ automatizovaný běh činností bez nutnosti programování jediného řádku kódu. Vzhledem k způsobu práce je velmi snadné se naučit s nástroji pracovat a reagovat na změny v organizaci, požadavky uživatelů i změny venkovního prostředí a upravovat běh procesu (workflow) dle aktuální potřeby.
Bonita BPM je nabízeno ve 4 edicích: Každá z edic má k dispozici specifické funkce, které jsou rozdělené do těchto 2 komponent: Edice Community je poskytována zdarma v rámci OpenSource licence. Ostatní edice jsou poskytovány formou Subscription, kdy se platí roční poplatky za užívání rozšířených funkcí poskytovaných v rámci dané edice.