Telefonica O2

Společnost Telefonica O2 při zavádění změn ve svých rozsáhlých podpůrných IT systémech uplatňuje přístupy procesního řízení. Společnost Goldona s.r.o. se podílela na analýze, popisu, dokumentaci a nalezení synergií současných procesů vykonávaných v systému RMCA za účelem návrhu nových optimalizovaných procesů, které budou vykonávány v rámci systému RMCA. Součástí projektu byl návrh možných zlepšení nových procesů RMCA, identifikace procesů, které aktivně mění data v systému RMCA, analýza a popis procesů, které mohou být realizovány základními funkcemi systému SAP a které jsou předmětem zákaznických úprav (customizace) systému. Součástí dodávky bylo i školení klíčových uživatelů v porozumění a použití metodiky analýzy a popisu procesů.