Systémová integrace

Celopodniková integrace aplikací (EAI - Enterprise Application Integration)
Bude doplněno
viz.: http://goldona.cz/en/eai