Procesní řízení

Při dodávkách služeb v oblasti procesního řízení navazujeme na ověřené postupy a metody používané společnostmi IDS Scheer, Scheer Management, Scheer Consulting a dalšími významnými konzultačními společnostmi. Při realizaci našich služeb využíváme ověřené nástroje na podporu procesního řízení jako jsou AXON iVY BPM Suite nebo ARIS Platform, případně další nástroje dle požadavků zákazníků. V rámci dodávky služeb postupujeme podle potřeb zákazníka, dle aktuální situace a cílů, kterých chce zákazník dosáhnout.