Služby

V oblasti služeb se společnost zaměřuje na dodávku služeb související s poskytováním IT řešení "na míru", včetně vývoje procesních aplikací i dodávku standardizovaných IT produktů. Hlavním zaměřením společnosti zůstává podpora procesního řízení, automatizace procesů, monitorování a měření výkonnosti. Vzhledem k novým potřebám našich zákazníků nabízíme o služby a produkty v oblasti kybernetiské bezpečnosti, analýzy a řízení rizik.
Společnost se však snaží řešit veškeré potřeby našich zákazníků, postupně rozšiřje nabídku a to i do oblastí, které s IT službami souvisí jen okrajově (viz. poskytování ekonomických a technických služeb). V současné době nabízíme tyto služby: