Orchestra

Orchestra - jedinečná integrační platforma pro celopodnikovou sběrnici služeb (ESB - Enterprise Service Bus)

ESB nástroj Orchestra je spolejlivý SW nástroj poskytující prostředí na zabezpečení plynulého, bezpečného, monitorovaného a řízeného přenosu dat mezi jednotlivými IT systémy. ESB nástroj Orchestra nabízí svým uživatelům z řad malých, středních i velkých společností i státních organizací možnost nahrait přímou proprietární, neřízenou a nekontrolovanou komunikaci mezi jednotlivými IT aplikacemi. Jednoduchá konfigurace nástroje Orchestra umožňuje rychlé nasazení řešení a flexibilitu založenou na vysoké úrovni škálovatelsnosti a platformové nezávislosti. ESB nástroj Orchestra is i přes vysoký provozní výkon zachovává nízké nároky na HW zdroje a efektivní přístup k datovým zdrojů. Nástroj Orchestra je možné škálovat od systému integrovaného do stávajících IT aplikací až po samostatnou serverovou instalaci včetně zajištění vysoké dostupnosti (clastering).
Orchestra svým uživatelům poskytuje integrované grafické vývojové rozhraní, které velmi usnadňuje a zrychluje školení uživatelů, monitorování běžících integračních a transformačních procesů a přenosů dat a prostředí pro běh procesů (integrační engine) umožňující rychlé a bezvýpadkové zavedení jednotlivých integračních a transformačních procesů (deployment).