Měření a monitorování procesů

Hlavní přínos zavádění procesního řízení je možnost průběžného měření výkonnosti organizace tím, že jsou monitorovány a měřeny jednotlivé procesy organizace. Pro měření a monitorování výkonnosti procesů nabízí naše společnost tyto postupy a technologie:

Tyto produkty slouží jak pro měření, monitorování, analýzu a vizualizaci výkonnosti podnikových procesů jak v reálném čase, tak pro potřeby sledování dlouhodobých trendů. Naměřené a analyzované hodnoty výkonnosti je možné vzájemně porovnávat a kalkulovat indikátory výkonnosti (KPI) a jiné sprovnávací ukazatele a výstupy zpracovat do podoby manažerských přehledů a grafů (Dashboard). Tím se usnadní jejich sledování a porozumnění podporující denní manažerskou práci.
K jeho klíčovým výhodám patří: